top of page
Szakosztályi házirend
/Versenyzői szakosztály/

 

 

CÉLUNK nemcsak a VERSENYKARATÉRA való ELŐKÉSZÍTÉS, hanem az egészséges életmódra nevelés keretein belül megvalósítható SZEMÉLYISÉG FORMÁLÁS, a MOZGÁS MEGSZERETTETÉSE - TERMÉSZETES IGÉNNYÉ VÁLÁSA, TEHETSÉGEK FELKUTATÁSA, BEAZONOSÍTÁSA.

 

Az alábbi pontok, szabályok minden versenyzőre/versenyző jelöltre, oktatóra/edzőre kivétel nélkül érvényesek és betartásuk kötelező!

 

1. Betartandó szokások:9

 • · Dojo etikett (klikk ismerete és alkalmazása. Elvárjuk, hogy edzés előtt 5 perccel átöltözve, „edzésre készen” álljon a versenyző/ill. versenyző jelölt és edző.

 • · Edzésen mind a versenyző, mind az edző karate ruhában jelenjen meg.

 • · Lázas, beteg gyermeket ne hozzanak edzésre!

 

2. Versenyzői/ sportolói kötelezettségek:

 • · Vállalja a heti 2 tradicionális oktatáson felül plusz 1 vagy 2 alkalommal versenyzői felkészítő edzést (edzői utasítás szerint). Köteles az előírt helyen és időben sporttevékenységre képes (alkalmas) állapotban megjelenni, az edző által megjelölt időtartamot sporttevékenységgel tölteni, és a tőle elvárható legmagasabb szintű teljesítményt (sporttevékenységet) kifejteni. Működjön együtt sporttársaival, de köteles tevékenységét úgy végezni, hogy az más személy egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, más tevékenységét ne zavarja, az Egyesület károsodását vagy helytelen megítélését ne idézze elő.

 

 • · Ha akadályba ütközik az edzésen való megjelenése, haladéktalanul értesíti az egyesületet telefonon, sms-ben, vagy e-mailen, facebook üzenetben!

 •  

 • ·  Amennyiben nem tudja teljesíteni a részvételt a felkészítő edzéseken, tudomásul veszi, hogy a kiválasztott versenyen, ha az edző így látja helyesnek, nem indítja versenyszámában.

 •  

 • ·  A Sportoló/ versenyző köteles megismerni az Egyesület vezetőit, irányítóit, valamint az utasítás adására jogosult alkalmazottait, elöljáróit. A Sportoló/ versenyző köteles követni az Egyesület vezetőinek rendelkezéseit, utasításait, valamint teljesíteni sporttevékenységre vonatkozó, azzal kapcsolatos felkéréseit.

 •  

 • ·  A Sportoló/ versenyző köteles teljesíteni az edző(k) és egyéb szakmai irányító személyek utasításait.

 •  

 • ·  A Sportoló/ versenyző köteles a sporttevékenységét az általában elvárható szakértelemmel és gondoskodással, - a vonatkozó hazai és nemzetközi szabályok és előírások szerint – végezni. Ennek érdekében önképzéssel fordítson kellő figyelmet a sporttevékenységéhez kapcsolódó valamennyi sportszabály megismerésére. (14 év felett!)

 • ·  A Sportoló/ versenyző köteles részt venni a számára előírt edzéseken, versenyeken, edzőtáborokon, és azokon a tehetsége alapján elvárható szorgalommal, ereje teljes kifejtésével az Egyesület sikereiért küzdeni.

 •  

 • ·  A Sportoló/ versenyző köteles betartani az Egyesület Házirendjében rögzített magánéleti elvárásokat, a sportolói viselkedés és magatartás alapvető szabályait, amelyek együttesen meghatározzák a Sportoló/ versenyző morális és fizikai felkészültségét.

 •  

 • ·  A Sportoló/ versenyző kötelezettséget vállal arra, hogy az edző illetve az Egyesület orvosa által előírt időszakonkénti sportorvosi alkalmassági vizsgálatokon megjelenik – a vizsgálati eredményként esetlegesen szükséges kezeléseken részt vesz – és az ott kapott utasításokat maradéktalanul betartja.

 •  

 • ·  A Sportoló/ versenyző az Egyesület tevékenységéről a sajtónak – írott és elektronikus – az edzővel történt előzetes egyeztetés után nyilatkozhat.

 •  

 • ·  A Sportoló/ versenyző köteles a szakosztály rendezvényein megjelenni, a szakosztály által előírt felszerelést viselni.

 

3. Edzői kötelezettségek:

 • ·  Kötelezettsége edzéstartásra alkalmas, felkészült állapotban megjelenni az edzéseken.

 •  

 • ·  Az edzőnek kötelezettsége, hogy a versenyzőt tehetségének, korosztályának, képzettségének megfelelően eddze, számára megfelelő versenyeken indítsa (edzésterv alapján).

 •  

 • ·  Kötelezettsége jó példát mutatni, mind a magánéletben, mind a versenyeken sportbéli magatartást tanúsítani.

 •  

 • ·  Tudását folyamatosan bővíteni, szemináriumokra, továbbképzésekre eljárni, önmagát képezni.

 •  

 • ·  Versenyzőt úgy felkészíteni, hogy a versenyen a maximumot tudja nyújtani. (heti minimum 3-szori vagy 4-szeri edzés, szükség esetén otthoni edzésterv összeállítása, életmódbeli tanácsadás, táplálkozási tanácsadás, pihenőidő kiadása).

 •  

 • ·  Amennyiben a Sportoló/ versenyző nem követi utasításait, felelősségére van bízva, hogy indítja-e a kijelölt versenyen, vagy sem.

 •  

 • ·  Kötelessége felhívni a sportoló figyelmét, ha nem gyakorol, ha nem megfelelően gyakorol, hibáit javítani, ill. szükség esetén akár a versenyzéstől is eltiltani.

 •  

 • ·  Az edző(k) köteles az egyesület/a szakosztály rendezvényein a szakosztály által biztosított felszerelést viselni, azokon megjelenni.

 

Tököl, 2014

Kiegészítések:

 • karate versenyző övfokozatban úgy léphet előre, ha a normál edzéseket is látogatja megfelelő mértékben.

 • erőnléti edzések hozzátartoznak a tradicionális és versenyzői edzéshez, ezért ez nem választható, hanem kötelező eleme a felkészülésnek

 • Magán edzések, Egyéni Fejlesztési Programok kiegészítik az edzéseket, de nem helyettesítik azt.

 • Pihenőidők kivétele a felkészítő edzővel legyen leegyeztetve, ne törjék meg a felkészülési időszakot családi nyaralások, és programok

 • Versenyre a szülő nézőként érkezzen, ezért a versenyző felszerelése, étele, itala saját táskájában legyen

Övfokozatonként az alábbi elvárás van a versenyzői szakosztályban való bennmaradásra:

 • fehér övesen heti 2-3 edzésből minimum 1 edzés versenyzői edzés legyen

 • sárga övesen heti 3-4 edzésből minimum 1-2 edzés versenyzői edzés legyen

 • narancs övesen heti 4-5 edzésből minimum 1-2 edzés versenyzői edzés legyen

 • zöld övesen heti 5-6 edzésből minimum 2-3 edzés versenyzői edzés legyen

 • kék övesen heti 7-8 edzésből minimum 3-4 edzés versenyzői edzés legyen

 • barna övesen heti 9-10 edzésből minimum 4-5 edzés versenyzői edzés legyen

 • fekete övesen heti 9-10 edzésből minimum 4-5 edzés versenyzői edzés legyen

- A kategória:

 • Ebben az ajánlott edzésszámba bele vannak kalkulálva az edzőtáborok extra terhelései, azt feltéteezve, hogy azokon 80%-ban részt vesz.

Technikailag jól képzettek, válogatott, vagy ahhoz közeli szintű a tudásuk. Kiemelt (Diákolimpia, Magyar Bajnokság) és nemzetközi szintű versernyen is indítva vannak. Dobogós, vagy dobogó közeli eredményekkel rendelkeznek.

-B kategória:

 • A kategória részvételi arányának a 80%-a

 • Sérülés utáni időszak, amíg nem tudja hozni a fenti szintet

Technikailag jól képzettek, de még vannak hiányosságaik. Már vannak versenytapasztalataik, de nem érnek fel az A kategóriához. Bár magas szintű is lehet a tudásuk, de azt alkalmazni még nem tudják. Kupaszinten, országos bajnokságokon eredményesek.

-C kategória:

 • Az A kategória 70%-a

 • Ide kerülnek akik lesérülnek, és nagyobb kihagyás után térnek vissza (min. 1 év kihagyás után)

 • Narancs övtől gondoljuk át a sportoló érdekében, hogy akar-e versenyzői szinten foglalkozni a karéval, hiszen a C kategória az abszolút kezdőké.

Teljesen kezdők kategóriája. Technikailag még nem képzettek, versenytapasztalatuk alacsony, vagy egyáltalán nincs. Ők csak kezdő, kis versenyeken eredményesek. Kupákon indítjuk őket, illetve kezdő kategóriában.

Ha valaki nem akar már versenyezni:

 • amennyiben a versenyző úgy dönt, hogy abbahagyja a versenyzést, számára ott van a tradicionális szakirány, ahol szintén vannak ajánlott mennyiségű edzések, de edzése az övvizsgákhoz igazodik, és szemináriumok, edzőtáborok formájában  van a terhelése. Ezt bármikor kérheti a sportoló.

2021. június 30.

 
bottom of page