top of page
  • Szerző képeBruszt Mária

DOJO ETIKETT

A Goju-Ryu karate hierarchikus volta miatt szigorú alá- és fölérendeltségi viszonyban szerveződik. Ennek alapja egyrészt a japán társadalomban ma is élő, különböző szempontok szerint osztályozott kapcsolatviszonyok (SEMPAI-KOHAI SEIDO), másrészt a karate katonai jellege. A karatéban ezt a viszonyrendszert egyedül a vizsgarendszeren keresztül elért övfokozatokban megnyilvánuló rangok határozzák meg.

SEMPAI -nak szólítjuk mindazon karatékákat, akik nálunk magasabb övfokozattal rendelkeznek. A Sempai szó idősebbet, tapasztaltabbat, elöljárót jelent.

SENSEI -nek szólítjuk az 1. dan és az afölötti rangban lévő mestereket. A Sensei szó jelentése tanár.

SHIHAN - a megszólítása az 5. dan fölötti mestereknek. Jelentése is ez, mester.

A KOHAI jelentése alárendelt, a DOHAI jelentése azonos rangú, mellérendelt. A KOHAI minden esetben hangos OSU köszöntéssel (OSHI SHINOBI rövidítése. Jelentése: feltétel nélkül alávetem magam akartodnak) előre köszönti a SEMPAI-t, nemcsak a DOJO területén, hanem bárhol, ahol találkoznak. A KOHAI minden esetben be kell, hogy tartsa a SEMPAI vagy SENSEI utasításait, tisztelettel kell viseltetnie irántuk

Viselkedés az edzőteremben

A DOJO-ba való be- és kilépéskor minden esetben a terem felé fordulva meghajlással üdvözöljük az edzőtermet. Ha danos mester tartózkodik a teremben, őt is külön illeti üdvözlet.

Az edzés kezdetén és végén szertartás részeként térdelő ülésben meditálunk (SEIZA-MOKUSO), majd üdvözöljük a SHINDEN-t vagy SHOMENI-t, amely az edzőteremben kialakított kis szentély (zászló, MIYAGI mester fényképe és egyéb karatéval kapcsolatos relikviák) Ezután az edzést vezető SEMPAI vagy SENSEI felé hajlunk meg.

A közös üdvözléseket az edzés elején és végén az alábbi sorrendben kell végrehajtani:

Miután a karatékák rangsor szerint felsorakoztak a DOJO-ban, a sor elején álló rangidős utasításait követik.

SEIZA vezényszóra a legmagasabb övfokozattal kezdev egyenként térdelő ülésben foglalnak helyet.

MOKUSO vezényszóra lehunyják a szemüket és meditálnak

MOKUSO YAME vezényszóra befejezik a meditációt és kinyitják a szemüket.

SHOMENNI REI vezényszóra némán meghajolnak a szentély felé.

SEMPAINI REI, vagy SENSEINI REI vezényszóra miután az edzést vezető mester felé fordultak, őt is köszöntik.

OTAGAINI REI vezényszóra miután visszafordultak a karatékák, egymást üdvözlik.

A karatéka az edzéseken mindig tiszta GI-ben (karate ruhában) ás ápoltan jelenjen meg. Koszos GI-ben megjelenni tiszteletlenség a mesterrel, a DOJO-val és a SHOMENI-vel szemben. A ruházatodat mindig tartsd tisztán, rendezetten. Edzés közben is megigazíthatod a ruházatodat, de ilyenkor fordulj el partneredtől. Tiszteletadás előtt mindig igazítsd meg a ruhádat.

A gyakorló ruhád (karategi) mindig legyen rendes és tiszta. Ha elszakad meg kell varrnod vagy foltoznod. Egy javított, foltozott karategit hordani nem szégyen, de egy szakadtat vagy piszkosat viselni igen. A nők, lányok egyszínű fehér pólót hordhatnak a karategi alatt, a férfiak semmit!

Nem viselhetsz semmilyen ékszert, karórát edzés alatt!

Általánosan érvényes, hogy a dojoban öltözni-vetkőzni nem illik.

Dojoban mezítláb folyik az edzés – a szabály alól kivételt az edző tehet – ezért a cipőt, papucsot szép rendben, sorban helyezd el a Dojo bejárata mellett, ha lehet kívül! Ha magasabb fokozatú kezet nyújt neked, két kézzel viszonozd – ez a tisztelet jele. A kezeid tartsd egyformán, ne a csuklóját vagy az alkarját fogd meg a bal kezeddel, mert az tiszteletlenség. Ha bármit adsz a feljebbvalódnak mindig két kézzel nyújtsd át. Ez a tisztelet jele.

Ha egy dojo lát vendégül egy mestert, akkor előbb a dojo vezetője és a vendég üdvözlik egymást meghajlással, és csak utána üdvözlik a gyakorlók a mestert. Ha több instruktor tart tábort, akkor a rangidős mester foglal helyet a gyakorlókkal szemben, és a másik mester a sor elejéhez ül oldalt, és a tisztelgés után előbb egymást köszöntik meghajlással és csak utána üdvözlik a gyakorlók a mestereket. Ezután a rövid "szertartás" után kezdődik a bemelegítés, majd pedig az edzés.

Meghajlás

A meghajlásnak nagyon fontos szerepe van a régi japán tradíciók megőrzésében. Ezzel fejezzük ki tiszteletünket, illetve köszöntéskor használjuk. Meghajlással köszöntjük az Alapítót edzés elején és végén, a dojot belépéskor és kilépéskor. Meghajlással jelezzük a másik karatékának, hogy vele szeretnénk gyakorolni, vagy hogy szerepet szeretnénk cserélni gyakorlás közben és meghajlással köszönjük meg a gyakorlást is. Meghajlással jelezzük az edzésvezetőnek, ha szeretnénk tőle valamit kérdezni (mi menjünk oda hozzá, és ne őt hívjuk magunkhoz!), meghajlással köszönjük meg a segítséget. Általánosan érvényes, hogy az alacsonyabb fokozatú hajlik meg először (és esetleg mélyebbre), és az egyenesedik föl másodjára. Ha seizában hajlunk meg, a kezeinket magunk elé háromszögalakban, vagy pedig egymástól távolabb, párhuzamosan helyezzük a földre (a háromszögalakzat az elterjedtebb).* A kezeinket lerakhatjuk egyszerre, vagy pedig előbb a balt, és csak utána a jobbot (az első nagyobb tiszteletet jelez). Ha olyan embernek akarunk meghajolni, aki seizában ül, üljünk le mi is seizába a meghajláshoz. Meghajlás közben ügyeljünk a tartásra: ne görbítsük meg a hátunkat, ne lógassuk a fejünket, ne emeljük fel a fenekünket.**

  • * Ritkán előfordul olyan is, hogy a kezeket egymástól távolabb, tenyérrel felfelé helyezik a talajra: ez egy buddhista szokás, azt jelképezi, hogy a hívő a tenyerében tartja Buddha lábait, hogy az ne piszkolja be magát a föld porával.

  • ** Igen nagy alázatot jelképez, ha seizában meghajlás közben a földhöz érintjük a homlokunkat.

Kilépés az edzőteremből

Edzés közben csak indokolt esetben, és az edzésvezető engedélyével hagyhatjuk el a szőnyeget. A tatamiról való lelépés előtt meghajlunk a shomen felé, majd belelépünk a papucsunkba. A kijáratnál újból meghajolva tisztelgünk a dojonak.

Gyakorlat bemutatása

Ha az edzésvezető leállítja a gyakorlást, a karatékák megköszönik a párjuknak a gyakorlást (meghajlással, illetve arigato gozaimasu szavakkal) és gyorsan elhelyezkednek a szőnyegen seizában (ha sokáig tart a bemutató, lehet törökülésben is ülni) úgy, hogy elegendő hely maradjon a technika bemutatására. A hátsó sorokból lehet féltérden, vagy állva is figyelni a bemutatást. Az edzésvezetőnek nem szabad hátat fordítani, mert lehet, hogy éppen veled akarja bemutatni a gyakorlatot. Ha az edzésvezető hosszasan magyaráz, akkor a karatékának ezalatt féltérden kell várakoznia.

Gyakorlás

A gyakorlat bemutatása után a karatékák meghajlással megköszönik a tanítást, gyorsan partnert választanak (meghajlással, és esetleg o-negai shimasu szavakkal), és megkezdik a gyakorlást. A gyakorlás során a társak fejlődésének elősegítését, és testi épségük megőrzését mindig elsődleges szempontnak kell tekintenünk. Arra kell törekedni, hogy minél több partnerrel gyakoroljunk az edzés során. A magasabb fokozatú karatékák jobban rá tudnak mutatni a gyenge pontjainkra és segítenek a kiküszöbölésükben, az alacsonyabb fokozatúak hibáiból pedig sokat tanulhatunk. Azonban ha az edzésvezető külön nem kéri, nem magyarázhatnak egymásnak a gyakorlók. Az ő feladatuk a gyakorlás, nem saját elképzelésük ráerőltetése a másikra. Amennyiben elakadnak a gyakorlás közben a fentiek szerint fordulhatnak az edzésvezetőhöz.

Továbbá...

1. A gyakorlásnak mindig a kölcsönös tisztelet jegyében kell folynia.

2. Sose zavard meg a dojo légkörét udvariatlansággal, hangoskodással, durvasággal, tiszteletlenséggel.

3. Az edzésvezető minden utasítását rögtön és maradéktalanul hajtsd végre legjobb tudásod szerint.

4. Az edzés minden pontján teljes összpontosítással gyakorolj.

5. Sose ülj le háttal a shomennek. Továbbá ne támaszkodj a falnak, ne ülj nyújtott lábakkal, véletlenül se lépj át semmit (senkit!!!).

6. Viselkedj mindig szerényen, csendesen, tisztelettudóan. Ne felejtsd el, hogy tanulni vagy itt, nem pedig az egódat kielégíteni.

7. Soha ne beszélgess az edzésen.

8. Sose használd más edzőruháját.

9. Személyes illetve egyéb ellentéteket, problémákat az edzőterembe való belépéskor felejtsd el.

10. A körmeid legyenek mindig rendesen levágva, legyenek tiszták.

11. Órát, ékszereket, gyűrűket vedd le edzés előtt.

12. Ne öltözködj, ne egyél, és ne igyál a szőnyegen. (A rágó is evésnek számít)

13. Tartsd be, és a társaiddal is tartasd be a szabályokat. Ne az edzésvezető energiái pazarlódjanak el a fegyelmezéssel.

14. Minden tanuló erkölcsi kötelezettsége, hogy soha ne használja a karate-technikákat mások bántalmazására vagy saját személyiségének fitogtatására. A karate nem a rombolás, hanem az önvédelem technikája. Az egyén személyiségfejlesztését megvalósító eszköz, amellyel jobb társadalmat építhetünk.

15. Tiszteld azokat, akik tapasztaltabbak. Ne vitatkozz a technikákról.

16. Soha ne igyál alkoholtartalmú italt, amikor giben vagy.

17. Szólj előre az instruktornak, ha korábban el kell menned edzésről;

18. Kezd az edzést tiszta fejjel, mintha az első edzésed lenne, és gyakorolj olyan figyelemmel és őszintén, mintha az lenne a legutolsó;

19. Nem számít, milyen öves vagy és mióta gyakorolsz: ne hidd, hogy jobb vagy bárki másnál;

20. Ha értetted amit az edzésvezető vagy az instruktor mondott, a japán HAI (igen, értem) kifejezést használd. A túl sok OSU/OSS a végén tiszteletlenségre utalhat.

Ne feledd

Ezek a viselkedési normák és a Dojo etikett ugyanúgy része a karaténak, mint az ütések, rúgások, stb.. Ha nem tanulod meg, és nem tartod be, akkor nem a karate útját járod. Ha edzéseken veszel részt, a Dojo közösségéhez tartozol, azt önként vállalod, tehát be kell tartanod az udvariasság szabályait, tisztelned kell a rangban feljebb levőket, de nem csak őket, hanem minden társadat. A tisztelet kijár a rangban feljebb lévőknek, tehát kijár neked is a nálad alacsonyabb övfokozatúaktól – ebben a sorrendben! Természetesen dojonként változhatnak a helyi szokások, de ha ezeket a szabályokat betartod, nem fogsz illetlenül viselkedni egy dojoban sem.


65 megtekintés0 hozzászólás

Friss bejegyzések

Az összes megtekintése

Még mindig időtálló gondolatok

Próféta nevű facebook felhasználó tette közzé 2015-ben, mely gondolatok még mindig megállják a helyüket. Próféta 2015. május 21. · Hogy mi az a "rossz"? A teremtés hiánya. Bármit megváltoztathatsz, bá

Kommentare


bottom of page